Onderzoek naar de biologie en kweek van schelpdieren

Nieuws over lopende onderzoeken

De fysiologische processen die betrokken zijn bij het groeiproces van mosselenworden verklaard door de energiebalansvergelijking waarbij de groei het verschil is tussen de energie die wordt opgenomen (absorptie) en de energie die wordt gebruikt (metabolische snelheid). Voedingsgedrag van de mosselen wordt beïnvloed door de variatie in kwantiteit en kwaliteit van het voedsel (plankton, organische stoffen en mineralen) dat beschikbaar is.   Mosselen zijn filter-feeders die het omringende water filtreren en voedsel selecteren voor opname. De eco-fysiologische processen van voedselopname…

Lees meer

In het hier gepresenteerde onderzoek is gekeken naar hoe mosselen zich gedragen in verschillende seizoenen en hoe hun interacties met elkaar worden beïnvloed door de veranderingen in de natuurlijke omgeving. Hoe komt het dat een mossel anders reageert als de omgevingscondities anders zijn. Is dat een effect van voedsel, van temperatuur of van voedselkwaliteit? Mosselen leven in groepen, zijn plaatsgebonden en hun gedrag, groei en overleving wordt beïnvloed door de omgeving, zoals hoeveel voedsel er…

Lees meer

Kennisbank

De mosselkweek begint doorgaans met het verzamelen van mosselzaad, traditioneel verkregen door mosselbanken op de zeebodem te bevissen. Als reactie op milieubezwaren rond deze praktijk werd in Nederland in 2009 een overeenkomst gesloten tussen mosselkwekers, natuurorganisaties en de overheid om de bodemvisserij geleidelijk af te bouwen. Dit resulteerde in de introductie van de mosselzaadcollector (MZI), een duurzaam alternatief dat mosselzaad uit de waterkolom invangt en het traditionele bodemvissen voor dit doel stapsgewijs vervangt. Zaad dat verzameld…

Lees meer

De fysiologische processen die betrokken zijn bij het groeiproces van mosselen worden verklaard door de energiebalansvergelijking waarbij de groei het verschil is tussen de energie die wordt opgenomen (absorptie) en de energie die wordt gebruikt (metabolische snelheid). Voedingsgedrag van de mosselen wordt beïnvloed door de variatie in kwantiteit en kwaliteit van het voedsel (plankton, organische stoffen en mineralen) dat beschikbaar is. Mosselen zijn filter-feeders die het omringende water filtreren en voedsel selecteren voor opname. De eco-fysiologische processen van voedselopname (figuur…

Lees meer

In het hier gepresenteerde onderzoek is gekeken naar hoe mosselen zich gedragen in verschillende seizoenen en hoe hun interacties met elkaar worden beïnvloed door de veranderingen in de natuurlijke omgeving. Hoe komt het dat een mossel anders reageert als de omgevingscondities anders zijn. Is dat een effect van voedsel, van temperatuur of van voedselkwaliteit? Mosselen leven in groepen, zijn plaatsgebonden en hun gedrag, groei en overleving wordt beïnvloed door de omgeving, zoals hoeveel voedsel er beschikbaar is,…

Lees meer

Schelpdieren filteren de waterkolom om aan voedsel te komen. Verschillende factoren in het water, zoals temperatuur, zoutgehalte, zwevende deeltjes en voedselbeschikbaarheid, hebben invloed op de opname van deeltjes uit het water en daarmee op de groei en conditie van schelpdieren. Deze factoren kunnen sterk variëren in een estuarium of baai. Metingen op kweekpercelen in de Waddenzee laten aanzienlijke verschillen in groeisnelheid zien bij mosselen, zoals weergegeven in Figuur 1b. Er is een onderzoek uitgevoerd om…

Lees meer

Het bepalen van de kritische drempel voor wegspoeling (CDT), bijvoorbeeld door stroming, helpt om kwetsbare gebieden te herkennen en zo beslissingen over beheer te nemen. De CTD kan behoorlijk variëren. Op mosselpercelen kunnen sommige individuen of groepen mosselen minder gevoelig zijn voor verstoringen vanwege hun aanpassing aan de omgeving. Bovendien kunnen verschillen in samenstelling en topografie van de bodem en hoe mosselen zich daarop organiseren, leiden tot grote lokale verschillen in gevoeligheid voor verstoring. Dit betekent…

Lees meer

De kweek van mosselen is afhankelijk van de beschikbaarheid van jonge mosselen, oftewel mosselzaad. Oorspronkelijk werd al het mosselzaad verzameld van natuurlijke mosselzaadbanken en vervolgens overgebracht naar speciaal aangewezen percelen om verder te groeien tot consumptiemosselen. Vanaf het begin van de 21e eeuw zijn experimenten uitgevoerd met zwevende installaties in het water, genaamd Mosselzaadinvanginstallaties (MZIs), om zo mosselzaad in te vangen. In 2009 werden overeenkomsten gesloten tussen de overheid, de mosselsector en natuurbeschermingsorganisaties om geleidelijk…

Lees meer

Heeft u interesse om up-to-date te blijven met ons onderzoek?

Schrijf u hieronder in om updates te krijgen!
Contactinformatie

Heeft u een vraag en/of wilt u langskomen? Mail ons dan: