Dasboard Mosselgroei

Vanaf het voorjaar wordt vanaf 2017 mosselzaad uit de Waddenzee per jaar op vrijwel identieke lengte gesorteerd en over 24 locaties verspreid: 12 locaties in de Oosterschelde en 12 locaties in de Waddenzee. Dit mosselzaad wordt in mandjes gedaan, deze mandjes hangen in een frame rond een baken. De mandjes hebben per locatie totaal 6 compartimenten met 60 mosselen per compartiment en worden ca. maandelijks bezocht waarbij een compartiment mosselen meegenomen en doorgemeten wordt en waarbij de mandjes goed worden schoongemaakt.

De mandjes met mosselen bevinden zich ca. 30-70 cm boven de bodem. Het doel van deze bemonstering is om verschillen in groeipotentie tussen verschillende locaties in kaart te brengen. Dit is mogelijk omdat per jaar op alle locaties hetzelfde uitgangsmateriaal is gebruikt en omdat op alle locaties de mosselen net boven de bodem hingen, waardoor de mosselen niet beïnvloed zijn door processen op het perceel zoals directe concurrentie met andere mosselen, brokkelsterren of vraat. Groei in de mandjes zal derhalve anders zijn dan de groei op de percelen en zal vaak positiever uitvallen dan de resultaten op de bodempercelen. Het gaat echter over de verschillen tussen de locaties en het laat eigenlijk zien hoeveel voedsel er op de verschillende locaties beschikbaar is geweest en wanneer dit voedsel beschikbaar was. Daarnaast is het interessant ruimtelijke verschillen in overleving te laten zien.

In dit interactieve dashboard willen we de belangrijkste resultaten van deze monitoring delen. U kunt selecteren per locatie (Oosterschelde of Waddenzee), Groeiparameters: (Lengte, Visgewicht, Groeisnelheid) en tijdspanne (over welke weken u de resultaten wilt zien).