De fysiologische processen die betrokken zijn bij het groeiproces van mosselenworden verklaard door de energiebalansvergelijking waarbij de groei het verschil is tussen de energie die wordt opgenomen (absorptie) en de energie die wordt gebruikt (metabolische snelheid). Voedingsgedrag van de mosselen wordt beïnvloed door de variatie in kwantiteit en kwaliteit van het voedsel (plankton, organische stoffen en mineralen) dat beschikbaar is.  

Mosselen zijn filter-feeders die het omringende water filtreren en voedsel selecteren voor opname. De eco-fysiologische processen van voedselopname (figuur 1) kunnen samengevat worden in de volgende processen: stroming van water door de mantelholte; vasthouden van de deeltjes op de kieuwen; sortering van deeltjes (waarbij het niet geassimileerde materiaal teruggevoerd wordt naar de waterkolom als pseudofeces); opname van deeltjes in de darm (met feces als materiaal dat afgestoten wordt voordat voedingstoffen wordt opgenomen); en de opname van voedingsstoffen. Via deze processen kunnen mosselen voedsel uit het water sorteren en opnemen.

Om meer hierover te lezen zie: https://schelpdieren.com/2023/10/30/voedselopname-door-mosselen-in-de-waddenzee/

Laat commentaar achter