Schelpdieren filteren de waterkolom om aan voedsel te komen. Verschillende factoren in het water, zoals temperatuur, zoutgehalte, zwevende deeltjes en voedselbeschikbaarheid, hebben invloed op de opname van deeltjes uit het water en daarmee op de groei en conditie van schelpdieren. Deze factoren kunnen sterk variëren in een estuarium of baai. Metingen op kweekpercelen in de Waddenzee laten aanzienlijke verschillen in groeisnelheid zien bij mosselen.

Om meer hierover te lezen zie: https://schelpdieren.com/2023/10/30/ruimtelijke-karakterisering-van-specifieke-voedselparameters-in-de-waddenzee/

Laat commentaar achter