Zhao, Z., Capelle, JJ, de Smit, JC, Gerkema, T,  van de Koppel, J, Yuan, L, Bouma, TJ, Stability of subtidal mussel beds under hydrodynamic stress: A novel approach for threshold quantification and risk assessment (in voorbereiding voor publicatie).

Het bepalen van de kritische drempel voor wegspoeling (CDT) bijvoorbeeld door stroming is erg belangrijk bij het inschatten van risico’s voor ecosystemen. Het helpt om kwetsbare gebieden te herkennen en zo beslissingen over beheer te nemen. Op mosselpercelen kunnen sommige individuen of groepen minder gevoelig zijn voor verstoringen vanwege hun aanpassing aan de omgeving. Bovendien kunnen verschillen in samentelling en topografie van de bodem en hoe mosselen zich organiseren, leiden tot grote verschillen in verstoringen, zoals snelheden dicht bij de bodem en opwaartse krachten door golven. Dit kan per plek verschillen. Dit betekent dat de CDT kan variëren binnen een mosselperceel. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat mosselbanken in verschillende gebieden met vergelijkbare verstoringen sterk kunnen verschillen in hun respons. Dit kan komen door lokale omstandigheden. Hoewel dit nog niet goed is bewezen, kan het verband tussen CDT en hoe het gebied is, helpen om het moeilijke werk van het meten van CDT per plek te verminderen. Dit zou een preciezere inschatting van risico’s mogelijk maken.

Om meer hierover te lezen zie: Kennisbank: Stabiliteit van mosselbanken onder hydrodynamische stress: Een nieuwe aanpak voor drempelbepaling voor wegspoeling en een risicobeoordeling

Laat commentaar achter