MZI’s zijn ontwikkeld voor de invang van mosselzaad. De mossellarven die door het water worden verspreidt hechten zich aan de touwen of netten en groeien uit tot mosselzaad. Naast mosselen zijn er veel andere hardsubstraat organismen die zich als larve of als spore via het water verspreiden en zich hechten aan het substraat van MZI’s. 

Dichtheid

De efficiëntie van de zaadinvang kan uitgedrukt worden in oogst per (vierkante) meter substraat of in oogst per hectare. In de afgelopen tien jaar is de oogst per (vierkante) meter stabiel: voor touwsub- straat fluctueert dat rond de 2,9 kilo per meter en voor netsubstraat rond de 37,7 kilo per vierkante meter. Het ontbreken van een trend laat zien dat de verschillende technische verbeterslagen die de kwekers gemaakt hebben afgelopen jaren hierop weinig effect hebben gehad. De invangefficiëntie per meter substraat wordt vooral door de natuur bepaald. Het aanbod van larven lijkt in de Nederlandse kustwateren niet beperkend te zijn en de vangsten zijn behoorlijk stabiel.

Met betrekking tot de productie laat de afgelopen tien jaar zien dat mzi’s een betrouwbare bron vormen voor het verkrijgen van mosselzaad. Er is echter wel een verschil in invangefficiëntie tussen verschillende locaties. Waar dit verschil door veroorzaakt wordt is minder duidelijk. Groei en dichtheid van het mosselzaad en aangroei op de systemen zijn factoren die waarschijnlijk een rol spelen. Innovaties en het leren door doen is terug te zien in de oogst per hectare; die laat afgelopen tien jaar een stijgende lijn zien, terwijl de oogst per meter vrij stabiel was. Er is dus over de afgelopen tien jaar efficiënter gebruik gemaakt van beschikbare ruimte, terwijl de natuur zorgde voor voldoende larven en groei.

Timing van plaatsen

De timing van het plaatsen van de mzi’s lijkt niet gerelateerd te zijn aan het invangsucces. Systemen die in maart geplaatst zijn hebben gemiddeld niet meer of minder mosselen ingevangen dan systemen die in april of pas in mei geplaatst zijn. De mosselbroedval is ongeveer eind mei/ begin juni over z’n piek heen, dan zijn in de praktijk alle systemen al geplaatst.

Laat commentaar achter