De gewone mossel ook wel de blauwe mossel genoemd Mytilus edulis behoort tot de mollusca (weekdieren), ook wel schelpdieren genoemd. Omdat ze een linker- en een rechterschelp hebben worden mosselen binnen de groep van de weekdieren ingedeeld bij de bivalvia, de tweekleppigen. Mosselen zijn over de hele wereld wijd verspreid, zo ook langs de Europese kusten. In Nederlandse wateren morden mosselen vooral in de Zeeuwse delta gevonden en in het Waddengebied. Mosselen kunnen grote mosselbanken met opvallende structuren vormen en ze zijn een belangrijk leefgebied voor andere soorten en zijn voedselrijke plekken voor vogels en zeedieren.

Laat commentaar achter